Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasie an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

Bei de Wëllefcher si mer vill an der Natur a maachen all Woch flott Spiller an Aktivitéiten. Doniewt organiséiere mer och Sortien (wéi Rallye oder Musée) a mer ginn zesummen op Weekender an op de Camp.

Alter : Cycle 2.2 – 11 Joer

D’Versammlungen si Samschdes vu 14 bis 16 Auer zu Kënzeg am Chalet ausser an den Schoulvakanzen!!

Versammlungen sinn zu Kënzeg an der aaler Spillschoul !!

Den aktuelle Planning vun de Versammlungen fannt dir hei :

Kontakt